• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

125441

151876

2 m length. Packaged in cardboard boxes.

Πληροφορίες προϊόντων 10 cm x 2 m P1
Κωδικός προϊόντος
9006012
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 role
Κωδικός EAN
4049500967754
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 64 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199277301
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199277318
Πληροφορίες προϊόντων 15 cm x 2 m
Κωδικός προϊόντος
9006111
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 role
Κωδικός EAN
4049500538473
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500538480
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 273 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500538497

μήκος 10 m, σε πτυσσόμενη συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 5 cm
Κωδικός προϊόντος
9006022
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 2 Ρολά
Κωδικός EAN
4049500967761
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 63 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199277349
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199277356
Πληροφορίες προϊόντων 10 cm
Κωδικός προϊόντος
9006032
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 2 Ρολά
Κωδικός EAN
4049500967778
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 36 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199277363
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199277370

10 m length, packaged in cardboard boxes

Πληροφορίες προϊόντων 15 cm x 10 m
Κωδικός προϊόντος
9006042
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500967785
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199277387
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 45 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199277394

10 m length. Packaged in cardboard boxes.

Πληροφορίες προϊόντων 20 cm x 10 m
Κωδικός προϊόντος
9006052
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 role
Κωδικός EAN
4049500967792
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 18 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199276458
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199276465
Πληροφορίες προϊόντων 2,5 cm x 10 m
Κωδικός προϊόντος
9006063
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 2 roles
Κωδικός EAN
4052199276496
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 63 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199276502
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199276519

​μήκος 10 m, σε πτυσσόμενη συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων ​30 cm
Κωδικός προϊόντος
9006072
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​1 Ρολό
Κωδικός EAN
4049500203326
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199277813
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 45 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199277820
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
2 m length. Packaged in cardboard boxes.
10 cm x 2 m P1
Κωδικός προϊόντος 9006012
1 Συσκευασία είναι 1 role 1 Κουτί είναι 64 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4049500967754 4052199277301 4052199277318
15 cm x 2 m
Κωδικός προϊόντος 9006111
1 Συσκευασία είναι 1 role 1 Κουτί είναι 8 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 273 Κουτιά 4049500538473 4049500538480 4049500538497
μήκος 10 m, σε πτυσσόμενη συσκευασία
5 cm
Κωδικός προϊόντος 9006022
1 Συσκευασία είναι 2 Ρολά 1 Κουτί είναι 63 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500967761 4052199277349 4052199277356
10 cm
Κωδικός προϊόντος 9006032
1 Συσκευασία είναι 2 Ρολά 1 Κουτί είναι 36 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4049500967778 4052199277363 4052199277370
10 m length, packaged in cardboard boxes
15 cm x 10 m
Κωδικός προϊόντος 9006042
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 24 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 45 Κουτιά 4049500967785 4052199277387 4052199277394
10 m length. Packaged in cardboard boxes.
20 cm x 10 m
Κωδικός προϊόντος 9006052
1 Συσκευασία είναι 1 role 1 Κουτί είναι 18 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4049500967792 4052199276458 4052199276465
2,5 cm x 10 m
Κωδικός προϊόντος 9006063
1 Συσκευασία είναι 2 roles 1 Κουτί είναι 63 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4052199276496 4052199276502 4052199276519
​μήκος 10 m, σε πτυσσόμενη συσκευασία
​30 cm
Κωδικός προϊόντος 9006072
1 Συσκευασία είναι ​1 Ρολό 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 45 Κουτιά 4049500203326 4052199277813 4052199277820

Χρήσεις

73207

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I