• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

139332

147807

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4139201
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199298306
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199298313
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199298320
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 4139201
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 96 Κουτιά 4052199298306 4052199298313 4052199298320

Χρήσεις

139854

Αρχεία

ECDOC_100204961.pdf

DoC_Zetuvit Plus Silicon Border_Resposorb Silicon Border

IFU_100275508.pdf

IFU Zetuvit Plus Silicone Border

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

IFU_100305780.pdf

IFU Zetuvit Plus Silicone Border

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb