• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

115148

47514

​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων ​10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος
4137108
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500616706
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500616720
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199258126
Πληροφορίες προϊόντων ​10 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος
4137118
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500616744
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500616768
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199258133
Πληροφορίες προϊόντων ​20 x 25 cm
Κωδικός προϊόντος
4137138
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500616829
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199221892
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199221908

Sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 10x10 cm
Κωδικός προϊόντος
4137109
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500616706
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500616720
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199258126
Πληροφορίες προϊόντων 20x25 cm
Κωδικός προϊόντος
4137139
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500616829
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199221892
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199221908
Πληροφορίες προϊόντων 20x40 cm
Κωδικός προϊόντος
4137152
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4052199256962
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199256979
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199256986

sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 10 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος
4137119
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 pieces
Κωδικός EAN
4049500616744
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500616768
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199258133

​​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων ​15x20cm
Κωδικός προϊόντος
4137128
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​​10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500616782
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500616805
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN
4049500616812

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 20 x 40 cm
Κωδικός προϊόντος
4137150
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199256962
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199256979
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199256986
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
​10 x 10 cm
Κωδικός προϊόντος 4137108
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500616706 4049500616720 4052199258126
​10 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος 4137118
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4049500616744 4049500616768 4052199258133
​20 x 25 cm
Κωδικός προϊόντος 4137138
1 Συσκευασία είναι ​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500616829 4052199221892 4052199221908
Sterile, individually sealed
10x10 cm
Κωδικός προϊόντος 4137109
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 88 Κουτιά 4049500616706 4049500616720 4052199258126
20x25 cm
Κωδικός προϊόντος 4137139
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500616829 4052199221892 4052199221908
20x40 cm
Κωδικός προϊόντος 4137152
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199256962 4052199256979 4052199256986
sterile, individually sealed
10 x 20 cm
Κωδικός προϊόντος 4137119
1 Συσκευασία είναι 10 pieces 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 64 Κουτιά 4049500616744 4049500616768 4052199258133
​​αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
​15x20cm
Κωδικός προϊόντος 4137128
1 Συσκευασία είναι ​​10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 6 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4049500616782 4049500616805 4049500616812
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
20 x 40 cm
Κωδικός προϊόντος 4137150
1 Συσκευασία είναι 10 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 5 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199256962 4052199256979 4052199256986

Χρήσεις

49262

Αρχεία

ECDOC_100394723.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432079.pdf

DoC_MDR_Classes IIa_IIb