• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

145085

145085

αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων 56 x 70 mm
Κωδικός προϊόντος
4155407
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500800969
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901086
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN

sterile, individually sealed

Πληροφορίες προϊόντων 56mm x 70mm
Κωδικός προϊόντος
4155408
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 25 pieces
Κωδικός EAN
4049500800969
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901086
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά
Κωδικός EAN

non sterile, in folding boxes

Πληροφορίες προϊόντων 56mm x 70mm
Κωδικός προϊόντος
4156201
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 pieces
Κωδικός EAN
4049500800983
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 105 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901109
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 56mm x 70mm
Κωδικός προϊόντος
4156504
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50 pieces
Κωδικός EAN
4049500800631
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901123
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 70mm x 85mm
Κωδικός προϊόντος
4176207
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 5 pieces
Κωδικός EAN
4049500800990
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901116
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 72 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων 70mm x 85mm
Κωδικός προϊόντος
4176500
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50 pieces
Κωδικός EAN
4049500800648
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901130
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
4175404
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4049500800976
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901093
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά
Κωδικός EAN

μη αποστειρωμένα

Πληροφορίες προϊόντων 56 x 70 mm
Κωδικός προϊόντος
4156503
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 50 Τεμάχια
Κωδικός EAN
4049500800631
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500901123
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία
56 x 70 mm
Κωδικός προϊόντος 4155407
1 Συσκευασία είναι 25 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500800969 4049500901086
sterile, individually sealed
56mm x 70mm
Κωδικός προϊόντος 4155408
1 Συσκευασία είναι 25 pieces 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 84 Κουτιά 4049500800969 4049500901086
non sterile, in folding boxes
56mm x 70mm
Κωδικός προϊόντος 4156201
1 Συσκευασία είναι 5 pieces 1 Κουτί είναι 105 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 56 Κουτιά 4049500800983 4049500901109
56mm x 70mm
Κωδικός προϊόντος 4156504
1 Συσκευασία είναι 50 pieces 1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 42 Κουτιά 4049500800631 4049500901123
70mm x 85mm
Κωδικός προϊόντος 4176207
1 Συσκευασία είναι 5 pieces 1 Κουτί είναι 60 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 72 Κουτιά 4049500800990 4049500901116
70mm x 85mm
Κωδικός προϊόντος 4176500
1 Συσκευασία είναι 50 pieces 1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4049500800648 4049500901130
Κωδικός προϊόντος 4175404
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 12 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 70 Κουτιά 4049500800976 4049500901093
μη αποστειρωμένα
56 x 70 mm
Κωδικός προϊόντος 4156503
1 Συσκευασία είναι 50 Τεμάχια 1 Κουτί είναι 15 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 30 Κουτιά 4049500800631 4049500901123

Χρήσεις

17355

Αρχεία

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

ECDOC_100394718.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I sterile

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100198615.pdf

DoC_Sterilux eye pad