Θεραπεία Τραυμάτων

24668
Για τη διασφάλιση της υγείας και την ευεξία των ανθρώπων απαιτούνται ιδέες. Οι δικές μας ιδέες, με επίκεντρο το όφελος του ασθενή, μετρούν 200 χρόνια παράδοσης στη θεραπεία των τραυμάτων και εφαρμόζονται στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Την τελευταία δεκαετία, η έρευνα έχει ανοίξει πολλές νέες προοπτικές όσον αφορά τη θεραπεία των τραυμάτων. Τα σύγχρονα επιθέματα δεν περιορίζονται απλώς στην κάλυψη ή/και στην απορρόφηση του εξιδρώματος των τραυμάτων καθώς, με τους διαφορετικούς τρόπους δράσης τους, μπορούν να πετύχουν σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα συμμετέχοντας ενεργά στην επούλωση του τραύματος και ενισχύοντας τη φυσική διαδικασία επούλωσης. Τα θεραπευτικά τους οφέλη, ιδίως στη θεραπεία τραυμάτων βραδείας επούλωσης, είναι αξιοσημείωτα. Είναι παγκοίνως γνωστό ότι η HARTMANN αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές επιθεμάτων τραυματολογίας, από κλασικά έως μετεγχειρητικά επιθέματα, γάζες και επιδέσμους συγκράτησης, σετ, επιδέσμους συμπίεσης, υδροενεργά επιθέματα τραυμάτων, καθώς και θεραπείες αρνητικής πίεσης.