Βραχίονας, καρπός και αντίχειρας

Καρπός
  • Κινητό σύμπλεγμα 3 αρθρώσεων με ισχυρό σύστημα συνδέσμων
  • Σημείο περάσματος των τενόντων των μυών των δακτύλων και του χεριού. Σε περίπτωση τραυματισμού η ανάκτηση της κινητικότητας είναι σχετικά εύκολη.

Χέρι
  • Περίπλοκη άρθρωση με πολλά οστά
  • Απαραίτητο μέλος
  • Αντίχειρας