Αστράγαλος, Πτέρνα

Η αύξηση της ενασχόλησης με τις αθλητικές δραστηριότητες περιστασιακά ή μόνιμα, χωρίς να μιλάμε για τους επαγγελματίες, έχει προκαλέσει την αύξηση στη συχνότητα των διαστρεμμάτων στον αστράγαλο. 60% των ιατρικών συμβουλών για τον αστράγαλο οφείλονται στις τραυματικές κακώσεις.