• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

106835

19073

​​σε πλήρη τάνυση μήκη 5m, 7m, 10m, σε ατομική πτυσσόμενη συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων
8 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος
9315827
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 1 Επίδεσμος
Κωδικός EAN
4049500247139
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247146
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 132 Κουτιά
Κωδικός EAN

​​​σε πλήρη τάνυση μήκη 5m, 7m, 10m, σε ατομική πτυσσόμενη συσκευασία

Πληροφορίες προϊόντων ​10cmx10m
Κωδικός προϊόντος
9315854
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι ​1 Επίδεσμος
Κωδικός EAN
4049500247177
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4049500247184
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 54 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων ​10cmx7m
Κωδικός προϊόντος
9315874
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 20 Επίδεσμοι
Κωδικός EAN
4049500247191
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά
Κωδικός EAN

Stretched lengths of 7 m, individually boxed

Πληροφορίες προϊόντων 10cm x 7m
Κωδικός προϊόντος
9315876
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 20 bandages
Κωδικός EAN
4049500247191
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 2 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199540078
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
​​σε πλήρη τάνυση μήκη 5m, 7m, 10m, σε ατομική πτυσσόμενη συσκευασία

8 cm x 5 m
Κωδικός προϊόντος 9315827
1 Συσκευασία είναι 1 Επίδεσμος 1 Κουτί είναι 16 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 132 Κουτιά 4049500247139 4049500247146
​​​σε πλήρη τάνυση μήκη 5m, 7m, 10m, σε ατομική πτυσσόμενη συσκευασία
​10cmx10m
Κωδικός προϊόντος 9315854
1 Συσκευασία είναι ​1 Επίδεσμος 1 Κουτί είναι 20 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 54 Κουτιά 4049500247177 4049500247184
​10cmx7m
Κωδικός προϊόντος 9315874
1 Κουτί είναι 20 Επίδεσμοι 1 Παλέτα είναι 80 Κουτιά 4049500247191
Stretched lengths of 7 m, individually boxed
10cm x 7m
Κωδικός προϊόντος 9315876
1 Συσκευασία είναι 20 bandages 1 Κουτί είναι 2 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 48 Κουτιά 4049500247191 4052199540078

Χρήσεις

149406

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I