• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα


MoliCare® Premium Elastic 7 drops

137627
All-in-one incontinence slip providing secure protection while maintaining healthy skin, with an absorbency of 7 drops

pink

Πληροφορίες προϊόντων Small
Κωδικός προϊόντος
1653711
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 pieces
Κωδικός EAN
4052199301303
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199301310
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199301327
Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1653721
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 pieces
Κωδικός EAN
4052199299785
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199299792
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199299808
Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1653731
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 pieces
Κωδικός EAN
4052199297330
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199297347
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199297354
Πληροφορίες προϊόντων X-Large
Κωδικός προϊόντος
1653741
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 14 pieces
Κωδικός EAN
4052199299488
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199299495
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199299501
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
pink
Small
Κωδικός προϊόντος 1653711
1 Συσκευασία είναι 30 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199301303 4052199301310 4052199301327
Medium
Κωδικός προϊόντος 1653721
1 Συσκευασία είναι 30 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199299785 4052199299792 4052199299808
Large
Κωδικός προϊόντος 1653731
1 Συσκευασία είναι 30 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199297330 4052199297347 4052199297354
X-Large
Κωδικός προϊόντος 1653741
1 Συσκευασία είναι 14 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199299488 4052199299495 4052199299501


purple

Πληροφορίες προϊόντων Small
Κωδικός προϊόντος
1654711
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 26 pieces
Κωδικός EAN
4052199297217
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199297224
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199297231
Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1654721
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 26 pieces
Κωδικός EAN
4052199297248
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199297255
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199297262
Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1654731
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 24 pieces
Κωδικός EAN
4052199297361
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199297378
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199297385

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1654741
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199299532
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199299549
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199299556
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
purple
Small
Κωδικός προϊόντος 1654711
1 Συσκευασία είναι 26 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199297217 4052199297224 4052199297231
Medium
Κωδικός προϊόντος 1654721
1 Συσκευασία είναι 26 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199297248 4052199297255 4052199297262
Large
Κωδικός προϊόντος 1654731
1 Συσκευασία είναι 24 pieces 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199297361 4052199297378 4052199297385
Κωδικός προϊόντος 1654741
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199299532 4052199299549 4052199299556

Χρήσεις


Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I

Πολυμέσα