• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

146084

111994

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1694492
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199244440
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244457
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244464

Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1696493
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199244921
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244938
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244945

Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1698493
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199245027
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245034
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245041
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1694492
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199244440 4052199244457 4052199244464
Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
Medium
Κωδικός προϊόντος 1696493
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199244921 4052199244938 4052199244945
Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.
Large
Κωδικός προϊόντος 1698493
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199245027 4052199245034 4052199245041

112196

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1694502
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199245119
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245126
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245133

Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1696503
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199245201
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245218
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245225

Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1698503
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199245294
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245300
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245317

Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων X-Large
Κωδικός προϊόντος
1699502
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 14 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199245386
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245393
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199130637
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1694502
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199245119 4052199245126 4052199245133
Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
Medium
Κωδικός προϊόντος 1696503
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199245201 4052199245218 4052199245225
Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.
Large
Κωδικός προϊόντος 1698503
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199245294 4052199245300 4052199245317
Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.
X-Large
Κωδικός προϊόντος 1699502
1 Συσκευασία είναι 14 τεμάχια 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199245386 4052199245393 4052199130637

Χρήσεις


Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I