• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

146085

136069

Μέγεθος XS περιφέρεια γοφών 40-60 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων X-Small
Κωδικός προϊόντος
1651300
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199245768
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245775
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245782

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1651310
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199245829
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245836
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245843

Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1651320
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199245881
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245898
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245904

Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1651330
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199245942
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199245959
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199245966

Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων X-Large
Κωδικός προϊόντος
1651340
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 14 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199246000
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199246017
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199246024
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Μέγεθος XS περιφέρεια γοφών 40-60 εκ.
X-Small
Κωδικός προϊόντος 1651300
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199245768 4052199245775 4052199245782
Κωδικός προϊόντος 1651310
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199245829 4052199245836 4052199245843
Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
Medium
Κωδικός προϊόντος 1651320
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199245881 4052199245898 4052199245904
Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.
Large
Κωδικός προϊόντος 1651330
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199245942 4052199245959 4052199245966
Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.
X-Large
Κωδικός προϊόντος 1651340
1 Συσκευασία είναι 14 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199246000 4052199246017 4052199246024

136070

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1652300
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199246062
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199246079
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199246086
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1652310
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199246123
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199246130
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199246147

Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1652320
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199246222
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199246239
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199246246

Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1652330
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199246284
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199246291
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199246307

Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων X-Large
Κωδικός προϊόντος
1652340
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 14 τεμαχίων
Κωδικός EAN
4052199247007
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199247014
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199247021
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1652300
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199246062 4052199246079 4052199246086
Κωδικός προϊόντος 1652310
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199246123 4052199246130 4052199246147
Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
Medium
Κωδικός προϊόντος 1652320
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199246222 4052199246239 4052199246246
Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.
Large
Κωδικός προϊόντος 1652330
1 Συσκευασία είναι 30 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199246284 4052199246291 4052199246307
Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.
X-Large
Κωδικός προϊόντος 1652340
1 Συσκευασία είναι 14 τεμαχίων 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199247007 4052199247014 4052199247021

Χρήσεις

132438

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I