• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

146084

112116

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1694472
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199244563
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244570
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244587

Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
 

Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1696472
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30
Κωδικός EAN
4052199244594
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244600
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244617

Μέγεθος L / περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1698472
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199244624
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244631
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244648
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1694472
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199244563 4052199244570 4052199244587
Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
 
Medium
Κωδικός προϊόντος 1696472
1 Συσκευασία είναι 30 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199244594 4052199244600 4052199244617
Μέγεθος L / περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.
Large
Κωδικός προϊόντος 1698472
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199244624 4052199244631 4052199244648

112132

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1692482
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199244839
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244846
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244853
Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1694482
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199243764
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199243771
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199243788

Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Medium
Κωδικός προϊόντος
1696483
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199244037
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244044
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244051

Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων Large
Κωδικός προϊόντος
1698483
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199244266
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244273
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244280

Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.

Πληροφορίες προϊόντων X-Large
Κωδικός προϊόντος
1699482
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 14 τεμάχια
Κωδικός EAN
4052199244358
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199244365
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199244372
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1692482
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199244839 4052199244846 4052199244853
Κωδικός προϊόντος 1694482
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 28 Κουτιά 4052199243764 4052199243771 4052199243788
Μέγεθος M περιφέρεια γοφών 90-120 εκ.
Medium
Κωδικός προϊόντος 1696483
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199244037 4052199244044 4052199244051
Μέγεθος L περιφέρεια γοφών 120-150 εκ.
Large
Κωδικός προϊόντος 1698483
1 Συσκευασία είναι 30 τεμάχια 1 Κουτί είναι 3 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199244266 4052199244273 4052199244280
Μέγεθος XL περιφέρεια γοφών 150-175 εκ.
X-Large
Κωδικός προϊόντος 1699482
1 Συσκευασία είναι 14 τεμάχια 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199244358 4052199244365 4052199244372

Χρήσεις


Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I