• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

136190

136046

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1686192
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199267111
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199267128
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199267135
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1686192
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4052199267111 4052199267128 4052199267135

Χρήσεις

133263

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I