• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

136190

MoliCare® Premium Form super

136050
Unisex large pads for urine and faecal incontinence with an absorbency of 7 drops, recommended for use with MoliCare® Premium Fixpants

pink

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1687192
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 pieces
Κωδικός EAN
4052199266992
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199267005
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199267012
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
pink
Κωδικός προϊόντος 1687192
1 Συσκευασία είναι 30 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4052199266992 4052199267005 4052199267012

136051

purple

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1689193
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 pieces
Κωδικός EAN
4052199267050
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199267067
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199267074
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
purple
Κωδικός προϊόντος 1689193
1 Συσκευασία είναι 30 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4052199267050 4052199267067 4052199267074

Χρήσεις

133263

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I