• Προϊόντα
  • Χρήσεις
  • Αρχεία
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

136190

136048

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1681192
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία
Κωδικός EAN
4052199261683
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199261690
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199261706
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Κωδικός προϊόντος 1681192
1 Συσκευασία 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 20 Κουτιά 4052199261683 4052199261690 4052199261706

MoliCare® Premium Form normal plus

157950
Unisex large pads for urine and faecal incontinence with an absorbency of 4 drops, recommended for use with MoliCare® Premium Fixpants

orange

Πληροφορίες προϊόντων
Κωδικός προϊόντος
1680192
Περιεχόμενο
1 Συσκευασία είναι 30 pieces
Κωδικός EAN
4052199266817
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες
Κωδικός EAN
4052199266824
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά
Κωδικός EAN
4052199266831
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
orange
Κωδικός προϊόντος 1680192
1 Συσκευασία είναι 30 pieces 1 Κουτί είναι 4 Συσκευασίες 1 Παλέτα είναι 24 Κουτιά 4052199266817 4052199266824 4052199266831

Χρήσεις

133263

Αρχεία

ECDOC_100393581.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDR_Class I

ECDOC_100209566.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class I