Βαμβάκι και αισθητική υγιεινή

111261
Οι ιδιότητες του βαμβακιού μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την σύνθεση του (καθαρό βαμβάκι, κυτταρίνη ή μίγμα και των δύο). Οι διαφορετικές αυτές ιδιότητες μπορούν να προκύψουν σκοπίμως έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τα προϊόντα από βαμβάκι. Προοριζόμενη αρχικά μόνο για ιατρικούς σκοπούς, η χρήση του βαμβακιού έχει μεταβληθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Σήμερα το βαμβάκι προορίζεται κυρίως για καλλυντική χρήση και για σκοπούς υγιεινής. Στις διάφορες μορφές του, όπως μπατονέτες, προδιαμορφωμένες μπαλίτσες και επιθέματα ή στρώσεις ζιγκ-ζαγκ, το βαμβάκι αποτελεί το πλέον οικείο βοήθημα στην καθημερινή υγιεινή.