Επιφάνεια

4 Σειρές προϊόντων (5 Προϊόντα)
-

Έτοιμα προς χρήση διαλύματα για απολύμανση επιφανειών

Προεμποτισμένα πανάκια για απολύμανση επιφανειών

Συμπυκνωμένα απολυμαντικά επιφανειών

BODE X-Wipes