Λοιπά προϊόντα

  • Προϊόντα
  • Πολυμέσα

Προϊόντα

88358

Λοιπά προϊόντα

Στήριγμα για φιάλη BODE

Πληροφορίες προϊόντων για φιάλες 50 ml ή 100 ml
Κωδικός προϊόντος
9811290
Περιεχόμενο
1 Τεμάχιο
Κωδικός EAN
4031678052516
Περιεχόμενο
1 Κουτί είναι 1000 Τεμάχια
Κωδικός EAN
Περιεχόμενο
1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά
Κωδικός EAN
Πληροφορίες προϊόντων Κωδικός προϊόντος Περιεχόμενο Κωδικός EAN
Στήριγμα για φιάλη BODE
για φιάλες 50 ml ή 100 ml
Κωδικός προϊόντος 9811290
1 Τεμάχιο 1 Κουτί είναι 1000 Τεμάχια 1 Παλέτα είναι 16 Κουτιά 4031678052516

Πολυμέσα