Foliodrape Patientunderlägg för OP-bord

  • Produkter
  • Användning
  • Dokument
  • Multimedia

Produkter

160199

Foliodrape® patientunderlägg för operationsbord är en osteril engångsprodukt. Den höga absorptionsförmågan med ogenomträngligt PE-skikt bidrar till att minska risken för kontaminering. Produkten är avsedd att användas av sjukvårdspersonal. Medicinteknisk produkt klass I.


Foliodrape® Patientunderlägg

160199
160184

Foliodrape® patientunderlägg för operationsbord är en osteril, medicinteknisk produkt klass I. Uppfyller alla krav motsvarande europeisk standard EN 13795-1:2019, mer information finns i det tekniska databladet. Produkten är avsedd att användas av sjukvårdspersonal.

Osteril

Produktinformation 220 x 100 cm
Artikelnummer
9366750
Innehåll
1 kartong med 40 st
EAN
4052199582238
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Osteril
220 x 100 cm
Artikelnummer 9366750
1 kartong med 40 st 4052199582238

Användning

160205

Foliodrape® patientunderlägg för operationsbord består av ett mjukt 3-lagers material och kan användas vid all typ av kirurgi. Standard: (EU) 2017/745 (MDR).


Dokument

Multimedia

Product catalog

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.