Foliodrape® Draglakan

Foliodrape® draglakan är en osteril engångsprodukt av non-woven material som kan användas vid all typ av kirurgi. Godkänd enligt (EU) 2017/745 (MDR).

  • Produkter
  • Användning
  • Multimedia

Produkter

160199

Foliodrape® draglakan är en osteril engångsprodukt. Foliodrape® draglakan underlättar för lyft och lägesändring av patient, upp till 150 kg.

Foliodrape® draglakan är en osteril, medicinteknisk produkt klass l med lågt fibersläpp enligt EN13795-1. Produkten är avsedd att användas av sjukvårdspersonal.


Foliodrape® Draglakan

160199
160203

Produktinformation
Artikelnummer
9366800
Innehåll
1 kartong
EAN
4052199582269
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
Artikelnummer 9366800
1 kartong 4052199582269

Användning

160211

Foliodrape® draglakan underlättar för lyft och lägesändring av patient, upp till 150 kg.

Produkten är i Medical Device klass 1 och är avsedd att användas av sjukvårdspersonal.


Multimedia

Product catalog

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.