Visirub träning

Derma LiteCheck® box erbjuder ett helt nytt och lätthanterligt sätt att genomföra fluorescerande tester med UV-ljus.
Ett sätt att visualisera hur väl man applicerar desinfektionsmedel. Om någon del av handens yta inte exponeras för desinfektionsmedel syns detta i UV-ljus tack vare att handdesinfektionen blandats med detektionsmedlet Visirub.
  • Produkter
  • Användning
  • Multimedia

Produkter

• Kan enkelt öppnas för att skapa en färdig UV-ljuslåda
• Installationen är snabb och enkel

Visirub träning


 

Produktinformation 10 ml
Artikelnummer
9805291
Innehåll
1 styck med 10 ml tub
EAN
4031678044214
Innehåll
1 kartong med 20 styck
EAN
4031678044221
Produktinformation Derma LiteCheck box
Artikelnummer
9805332
Innehåll
1 styck med 1 st
EAN
4031678043934
Innehåll
1 kartong med 1 styck
EAN
4031678044726
Produktinformation Artikelnummer Innehåll EAN
 
10 ml
Artikelnummer 9805291
1 styck med 10 ml tub 1 kartong med 20 styck 4031678044214 4031678044221
Derma LiteCheck box
Artikelnummer 9805332
1 styck med 1 st 1 kartong med 1 styck 4031678043934 4031678044726

Användning

12538
Tillsammans med Visirub®, ett fluorescerande koncentrat, är Derma LiteCheck® Box ett effektivt instrument för att kontrollera och övervaka korrekt teknik för ingnidning av handdesinfektion.

Multimedia

Product catalog

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.