doctor wearing work clothes
Operation

Reduktion af infektionsrisiko ved brug af kirurgiske engangsmaterialer

Steril afdækning af patienter og deres omgivelser, samt brug af steril beklædning er nødvendige forholdsregler mod smitteoverførsel.

For at minimere risikoen for infektioner på operationsstuen er steril afdækning af patienterne og deres omgivelser samt brugen af steril beklædning nødvendige forholdsregler, uanset operationens art. På grund af deres vitale rolle i infektionsbeskyttelsen klassificeres afdækninger og operationsbeklædning som medicinske produkter, og kontrollen med deres produktion og kvalitet er underlagt den europæiske standard EN 13795.

Forskellige operationer medfører forskellig infektionsrisiko. Lange, komplicerede operationer med meget blod og væske indebærer den største risiko, mens risikoen er lavere, men dog stadig til stede, ved kortere operationer, hvor der ikke er store mængder kropsvæske.

Selv med nøje overholdelse af hygiejnestandarder og udførelse af den sædvanlige, antibiotiske profylakse opstår der infektion på operationsstedet ved cirka 1-5 % af alle operationer. For de berørte patienter betyder det forlængede smerter og funktionelle begrænsninger – også selvom der ikke er mere alvorlige følger.

Doctor pointing at a screen

Pleje og sundhedsøkonomi

At minimere infektioner har først og fremmest bæring på pleje, men er også en grundlæggende faktor i hospitalernes økonomi. En undersøgelse fra University Hospital of Wisconsin i USA viser, at den forlængede indlæggelsestid, som kræves for at behandle postoperative infektioner repræsenterer en afgørende omkostning.

Engangsmaterialer vs. genbrugsmaterialer

Det materiale, der bruges til afdækninger og steril beklædning, er også et diskussionspunkt indenfor sundhedsøkonomien. Afdækninger og operationsbeklædning fremstillet af nonwoven materiale foretrækkes ofte frem for systemer med tekstiler, der genbruges, på grund af materialets sikkerhed og den dermed forbundne høje grad af beskyttelse mod infektioner. Skønt disse grunde er de vigtigste, er en anden fordel, at engangsmaterialer eliminerer behovet for avanceret behandling af tekstiler til flergangsbrug, hvilket er en kostbar proces.

Medicinske produkter klassificeres på to niveauer: high performance og standard performance. Det betyder, at afdækninger og operationsbeklædning kan tilpasses nøjagtigt til de krav til materialets kvalitet og produktets design, som de forskellige procedurer stiller. Denne fleksibilitet gør det muligt for hospitalerne at vælge sikre og omkostningseffektive standard performance-afdækninger til operationer med lav risiko og særligt designede operationskitler til højrisikooperationer med store væskemængder.

A surgeon is operating

Sikkerhedsstandarder

Engangs- og flergangsprodukter er underlagt de samme sikkerhedsstandarder, som gælder for flergangsprodukter i hele deres livscyklus. Produktion og kvalitetskontrol er underlagt European Standard EN 13795. De vigtigste testmetoder vedrører de materialeegenskaber, der er afgørende for pålidelig infektionsbeskyttelse: partikelafgivelse (linting) (ISO 9073-10), modstand mod væskegennemtrængning (European Standard EN 20811) og vådbakteriel gennemtrængning (European Standard EN ISO 22610).

Product catalog

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.