doctor smiling
Operation

CPT – Individuelle løsninger til operationsstuen

Præpakkede, sterile sæt med kirurgiske produkter kan have en betydelig virkning på effektiviteten indenfor operationer. Læs mere.

Kundetilpassede operationssæt (CPT-sæt) er forud-definerede, sterile sæt, der indeholder engangsprodukter til kirurgiske indgreb. Det er en enkel og effektiv måde at levere kirurgiske produkter lige fra tamponer, afdækninger, skalpeller og forbindinger til implantater.
CPT-sættene udvikles i tæt samarbejde med leverandører og sundhedspersonale for at sikre, at de rette produkter leveres på rette sted og til rette tid.

Hartmann erbjuder ett brett urval av komponenter till bästa möjliga kvalitet och pris med tillförlitliga leveranser och hög servicenivå. Vi kan erbjuda över 3 000 komponenter som aktualiseras kontinuerligt.

Hvad er fordelene ved CPT-sæt?

Hvis det er designet og administreret rigtigt, kan et stærkt CPT-sortiment effektivisere mange områder indenfor sundhedsvæsenet:

 • Sparer tid og øger effektiviteten
  Operationsstuer og behandlingsrum er værdifulde faciliteter og der er pres på dem. Derfor er det vigtigt at reducere tidsforbruget til klargøring før operationen og rengøring bagefter. Når man undgår at skulle pakke enkeltprodukter ud og arrangere dem i den rækkefølge, de skal bruges, kan man gennemføre flere operationer i et givet tidsrum. Faktisk kunne The Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals øge antallet af knæoperationer med 47 %, da de indførte CPT-sæt. Tidsbesparelsen og den øgede effektivitet kommer patienterne til gode og forbedrer behandlingskvaliteten.

 • Reduceret administration
  Fordi der købes ind i hele sæt i stedet for i enkeltkomponenter, er der færre omkostninger til lagerstyring, og indkøbs- og dokumentationsprocesserne bliver enklere. Den øgede gennemsigtighed i omkostningerne til operationer generelt gør det lettere for ledelsen at analyse de samlede operationsomkostninger.

 • Forbedret patientsikkerhed
  De sterile pakker forbedrer den aseptiske kontrol, og patienterne er mindre udsat for hospitalsinfektioner.

 • Mindre affald
  Når der kun skal udpakkes ét sæt i stedet for flere individuelle produkter, er der mindre affald fra emballage. The Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals beregnede, at CPT-sæt har mindsket affaldsmængden med en sæk pr. operation.

CPT-sæt styrker det generelle sikkerhedsniveau på operationsstuen ved at etablere ensartede rutiner, standardisere procedurer og eliminere risikoen for, at enkelte trin springes over.

Men dette er kun muligt, hvis hospitalerne er i stand til at administrere den kompleksitet, der er forbundet med et CPT-program.

individual sets with surgical instruments to save time

Udfordringer

Hartmann individual product sets for surgeries

CPT-sæt beviser først deres værdi, når de tilpasses hospitalets forhold og personalets rutiner. Og det kræver en tættere koordinering mellem de involverede funktioner. Industrien må arbejde sammen med sundhedsvæsenet om en detaljeret behovsanalyse – før, under og efter indgrebet – for at kunne designe effektive og omkostningsbesparende CPT-sæt.

Product catalog

Please note that the products available in this online catalogue is in Swedish language but you can download folders in the section multimedia on the respective product within the catalog.

For more information you can contact us directly.