bg-country-switch

V čem pomáhá?

Přehled hlavních benefitů systému EPIDIS™.

Šetří čas, zejména pracovníkům prevence infekcí při vyhledávání suspektních případů HAI
Šetří čas, zejména pracovníkům prevence infekcí při vyhledávání suspektních případů HAI: nikdo nemusí dělat nic navíc, software čte z toho, co je již zapsáno v NIS a na základě pokročilého rozpoznávání textu zobrazuje relevantní výsledky.
Sleduje, vyhodnocuje a upozorňuje na pacienty, u nichž se vyskytly rezistentní kmeny nebo nebezpečné patogeny.

Sleduje, vyhodnocuje
a upozorňuje
na pacienty, u nichž se vyskytly rezistentní kmeny nebo nebezpečné patogeny.
Tím se sníží riziko šíření těchto mikroorganizmů v nemocnici.

Spolehlivě a přesně určuje typ HAI podle diagnostických kritérií ECDC.
Spolehlivě a přesně navrhuje typ HAI podle kritérií ECDC.
Díky neustále opakovanému čtení všech informací v NIS zachytí více suspektních případů HAI, než je možné manuálně.
Díky neustále opakovanému čtení všech informací v NIS zachytí více suspektních případů HAI, než je možné manuálně. To umožňuje účinněji nastavovat, provádět
a vyhodnocovat preventivní opatření.
Díky efektivnějším preventivním opatřením klesne míra HAI.

Díky efektivnějším preventivním opatřením klesne míra HAI. Méně pacientů bude strádat kvůli infekci, které šlo mnohdy zabránit.
Sníží se náklady na jejich léčbu, zkrátí se délka hospitalizace
a sníží se počet rehospitalizací
a komplikací, zejména
u plánovaných výkonů.