bg-country-switch

Pro koho je EPIDIS™ určen?

EPIDIS™ je určen pro všechny pracovníky nemocnice,
kteří se zabývají prevencí infekcí spojených se zdravotní péčí a zabraňují šíření mikroorganizmů v nemocnici.

Management nemocnice ocení tyto přínosy:

  • větší bezpečnost pacientů i personálu
  • zlepšení image nemocnice, lepší ochrana před případnými žalobami
  • signifikantní úspora nákladů nemocnice a rychlá návratnost investice

Pro pracovníky prevence infekcí použití Epidisu znamená

  • významnou úsporu času, strávenou dříve manuálním procházením dokumentace pacientů
  • vyšší výtěžnost, protože software zachytí a zobrazí více případů HAI než je možno manuálně
  • možnost včasného nastavení cílených preventivních opatření
  • stále aktuální zobrazení mikrobiologických výsledkův případě multirezistentních a nebezpečných patogenů
  • možnost personalizovaného nastavení a přizpůsobení zobrazovaných dat