bg-coutry-switch

EPIDIS™

Vlastnosti systému.

EPIDIS™ se představuje

Systém kontinuálně (každých 30 minut) čte všechna data uložená v nemocničním informačním systému.

Kontinuální načítání dat

Systém kontinuálně (každých
30 minut) čte všechna data uložená v nemocničním informačním systému.
Pacienty s podezřením na HAI automaticky rozděluje do skupin

Automatické třídění

Pacienty s podezřením na HAI automaticky rozděluje do skupin podle typu HAI na základě kritérií ECDC.
Navíc systém poskytuje dynamické zobrazení pozitivních mikrobiologických nálezů nebezpečných patogenů

A navíc 

Systém poskytuje i dynamické zobrazení pozitivních mikrobiologických nálezů nebezpečných patogenů
a vyhodnocuje jejich relativní četnost jak v celé nemocnici,
tak i po odděleních
.
Na základě pokročilého rozpoznávání textu a vytvořených algoritmů vyhledává ve strukturovaném i nestrukturovaném textu indicie

Pokročilé rozpoznávání

Algoritmy vyhledávají
v textu indicie, které ukazují
na možný případ infekce spojené se zdravotní péčí (HAI).
EPIDIS u každého případu s podezřením na HAI barevně označuje v pacientově dokumentaci ty indicie, které zdůvodňují jeho zařazení mezi suspektní.

Vyznačování indicií

EPIDIS™ u každého případu
s podezřením na HAI barevně označuje v pacientově dokumentaci ty indicie,které zdůvodňují jeho zařazení mezi suspektní.

EPIDIS™ významně pomáhá
v aktivní surveillance HAI

Jak EPIDIS pracuje