bg-country-switch

EPIDIS™

Pomocník pro aktivní surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnicích.

Aktivní vyhledávání dat
pro prevenci a kontrolu infekcí

Aktivní surveillance je nedílnou součástí epidemiologických opatření a nelze bez ní zabezpečit dostatečnou účinnost prevence a kontroly infekcí v nemocnicích.

Surveillance není jen pasivní hlášení a registrace případů onemocnění, pro kvalitní vyhodnocení je potřeba speciálně školený a zkušený personál (specialisté prevence a kontroly infekcí).

Pomocí řízeného systému vyhledání klíčových informací o pacientovi
a jejich analýzou je možné získat co nejpřesnější podklady
pro následné vyhodnocení rizik.

Promyšlená metodika sběru údajů
Promyšlená metodika sběru údajů,
jejich analýza, vyhodnocování
a interpretace umožňuje upozornit
specialisty prevence a kontroly
infekcí na rizikové pacienty.
Cílem surveillance je včasné a cílené nastavení preventivních opatření.
Cílem surveillance je včasné
a cílené nastavení preventivních opatření.
Hartmann - Rico

HARTMANN – Váš partner v prevenci HAI

Prostřednictvím proškolených specialistů nabízíme
poradenství v oblasti hygieny rukou (Evoluční koncept
hygieny rukou
), provádění procesních analýz chodu
operačních sálů a zavedení softwarového řízení procesů
na operačních sálech (Operis).

Bezpečná péče o pacienta je umožněna a zajištěna také našimi produkty:

• Dezinfekční přípravky na ruce, plochy, kůži a nástroje
MediSety – hotové sterilní balíčky k provádění aseptických zákroků
• Jednorázové produkty pro bezpečné operační výkony a ambulantní zákroky
Vivano – prostředky pro podtlakovou terapii