EPIDIS

Řešení pro aktivní surveillance
infekcí spojených se zdravotní péčí
ve zdravotnických zařízeních.

Aktivní vyhledávání dat
pro prevenci a kontrolu infekcí*

Aktivní surveillance je nedílnou součástí epidemiologických opatření a nelze bez ní zabezpečit dostatečnou účinnost prevence a kontroly infekcí v nemocnicích.

Surveillance není jen pasivní hlášení a registrace případů onemocnění, pro kvalitní vyhodnocení je potřeba speciálně školený a zkušený personál (specialisté prevence a kontroly infekcí).

Pomocí řízeného systému vyhledání klíčových informací o pacientovi a jejich analýzou je možné získat co nejpřesnější podklady pro následné vyhodnocení rizik.

* Jindrák, Hedlová, Urbášková: Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnicích, Mladá fronta, 2014

Studie SENIC organizovaná CDC v 338 amerických nemocnicích v 70. letech 20. století ukázala prokazatelné snížení výskytu HAI v institucích, které měly zavedený systém surveillance a na výsledky reagovaly cílenými opatřeními.

Hartmann - Rico

HARTMANN – Váš partner v prevenci HAI

Prostřednictvím proškolených specialistů nabízíme poradenství v oblasti hygieny rukou (Evoluční koncept hygieny rukou), provádění procesních analýz chodu operačních sálů a zavedení softwarového řízení procesů na operačních sálech (Operis).Bezpečná péče o pacienta je umožněna a zajištěna také našimi produkty:

• Dezinfekční přípravky na ruce, plochy, kůži a nástroje
MediSety – hotové sterilní balíčky k provádění aseptických zákroků
• Jednorázové produkty pro bezpečné operační výkony a ambulantní zákroky
Vivano – prostředky pro podtlakovou terapii