Foliodrape® Vaginální set

  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty

Produkty

-

Foliodrape® Vaginální set Protect


Informace o produktech
číslo výrobku
2790502
Obsah
1 balení á 7 setů
EAN
4052366168142
Obsah
1 karton á 1 balení
EAN
4052366168135
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
číslo výrobku 2790502
1 balení á 7 setů 1 karton á 1 balení 4052366168142 4052366168135

Použití


Dokumenty

ECDOC_100263117.pdf

MDD_DoC_Suzhou Avon Textile Co., Ltd_OR Towel nonsterile

ECDOC_100201780.pdf

PHAG_Cons. EU DoC_MDD_Class IIa, IIb, III

ECDOC_100432080.pdf

DoC_MDR_System_and_Procedure_Pack

ECDOC_100295332.pdf

PHAG_MDR Statement of System and Procedure Pack Producer

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout