Vivano®Tec Pro Unit


 
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

24832

 

Vivano®Tec Pro Unit

24832

 

Informace o produktech
číslo výrobku
4095080
Obsah
1 ks á 1 pc.
EAN
4052199248615
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4052199248615
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
číslo výrobku 4095080
1 ks á 1 pc. 1 karton á 1 ks 4052199248615 4052199248615

Použití

25005

 

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout