Vivano® Med Gel Strip

Adhezivní hydrogelový pásek lze použít ke zvýšení stability spojů, nebo zajištění upínacích prostředků v místě rány.
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

122846
Vivano Med Gel Strip je hydrogelový pásek na bázi glycerolu/vody/polysulfonátu s vnitřkem z polyesterových vláken. Je adhezivní na obou stranách a jeho rozměry lze upravit nůžkami.
 

Vivano® Med Gel Strip

122846
Pásek Vivano Med Gel Strip se používá k opravě hadiček a k zajištění důkladného přilnutí krytí na ráně. Je součástí podtlakové terapie (NPWT) a je vhodný i v anatomicky náročných místech, např. v sakrální oblasti.
 

sterilní, jednotlivě baleno

Informace o produktech 10x7 cm
číslo výrobku
4097700
SUKL kód
0173033
Obsah
1 balení á 10 ks
EAN
4052199269375
Obsah
1 karton á 5 balení
EAN
4052199269382
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sterilní, jednotlivě baleno
10x7 cm
číslo výrobku 4097700
SUKL kód 0173033
1 balení á 10 ks 1 karton á 5 balení 4052199269375 4052199269382

Použití

122852
Pásek Vivano Med Gel Strip se používá k opravě hadiček a k zajištění důkladného přilnutí krytí na ráně.

Dokumenty

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout