Kneipp Tělový olej Mandlové květy

 
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

162196
 

Kneipp Tělový olej Mandlové květy 100 ml


Tělový olej

Informace o produktech Tělový olej Mandlové květy
číslo výrobku
8956225
Obsah
1 lahev á 100 ml
EAN
4008233081175
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233011042
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Tělový olej
Tělový olej Mandlové květy
číslo výrobku 8956225
1 lahev á 100 ml 1 karton á 6 láhve 4008233081175 4008233011042

Použití

162199
 

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout