Kneipp Tělový olej Divoká růže

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

47430

Kneipp Tělový olej Divoká růže 100 ml


Tělový olej

Informace o produktech BIO Růže
číslo výrobku
3914460
Obsah
1 lahev á 100 ml
EAN
4008233154367
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233154534
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Tělový olej
BIO Růže
číslo výrobku 3914460
1 lahev á 100 ml 1 karton á 6 láhve 4008233154367 4008233154534

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout