Kneipp Tělové mléko Pupalka

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

47421

Kneipp Tělové mléko Pupalka + 10 % urea 200 ml

Tělové mléko

Informace o produktech Pupalka
číslo výrobku
8956221
Obsah
1 tuba á 200 ml
EAN
4008233046150
Obsah
1 karton á 6 tub
EAN
4008233046198
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Tělové mléko
Pupalka
číslo výrobku 8956221
1 tuba á 200 ml 1 karton á 6 tub 4008233046150 4008233046198

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout