Kneipp Masážní olej Mandlové mléko

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

47796

Kneipp Masážní olej Mandlové květy 100 ml


Masážní olej

Informace o produktech Mandlové květy
číslo výrobku
8956231
Obsah
1 lahev á 100 ml
EAN
4008233081519
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233031330
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Masážní olej
Mandlové květy
číslo výrobku 8956231
1 lahev á 100 ml 1 karton á 6 láhve 4008233081519 4008233031330

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout