Kneipp Krém na ruce Pupalka + 5 % Urea 50 ml

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

162808

Kneipp Krém na ruce Pupalka + 5 % Urea 50 ml

162808

Krém na ruce

Informace o produktech Krém na ruce Pupalka
číslo výrobku
8956223
Obsah
1 tuba á 50 ml
EAN
4008233114644
Obsah
1 karton á 8 tub
EAN
4008233114668
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Krém na ruce
Krém na ruce Pupalka
číslo výrobku 8956223
1 tuba á 50 ml 1 karton á 8 tub 4008233114644 4008233114668

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout