Kneipp Krém na ruce Mandlové květy

 
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

162807
 

Kneipp Krém na ruce Mandlové květy 75 ml


Krém na ruce

Informace o produktech Krém na ruce Mandlové květy
číslo výrobku
8956219
Obsah
1 tuba á 75 ml
EAN
4008233131757
Obsah
1 karton á 8 tub
EAN
4008233131795
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Krém na ruce
Krém na ruce Mandlové květy
číslo výrobku 8956219
1 tuba á 75 ml 1 karton á 8 tub 4008233131757 4008233131795

Použití

162807
 

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout