Kneipp Krém na ruce

  • Produkty
  • Použití

Produkty


Kneipp Krém na ruce Cottony smooth 75 ml


Krém na ruce

Informace o produktech Krém na ruce Cottony Smooth
číslo výrobku
3900610
Obsah
1 ks á 75 ml
EAN
4008233159836
Obsah
1 karton á 8 kus
EAN
4008233160009
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Krém na ruce
Krém na ruce Cottony Smooth
číslo výrobku 3900610
1 ks á 75 ml 1 karton á 8 kus 4008233159836 4008233160009

Použití


Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout