Kneipp Bio tělový olej

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

47424

Kneipp Bio tělový olej 20 ml


Tělový olej

Informace o produktech BIO
číslo výrobku
3900210
Obsah
1 ks á 20 ml
EAN
4008233154343
Obsah
1 karton á 24 kus
EAN
4008233154510
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Tělový olej
BIO
číslo výrobku 3900210
1 ks á 20 ml 1 karton á 24 kus 4008233154343 4008233154510

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout