Kneipp Sprchový gel Vitality Booster

 
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

162785
 

Kneipp Sprchový gel Vitality Booster 200 ml


Sprchový gel

Informace o produktech Vitality Booster
číslo výrobku
3900770
Obsah
1 ks á 200 ml
EAN
4008233160016
Obsah
1 karton á 6 kus
EAN
4008233160030
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Sprchový gel
Vitality Booster
číslo výrobku 3900770
1 ks á 200 ml 1 karton á 6 kus 4008233160016 4008233160030

Použití

162785
 

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout