Kneipp Sprchový gel Ranní budíček 2v1

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

47353

Kneipp Sprchový gel Ranní budíček 2 v 1 200 ml

Sprchový gel

Informace o produktech Ranní budiček
číslo výrobku
8956214
Obsah
1 tuba á 200 ml
EAN
4008233129518
Obsah
1 karton á 6 tub
EAN
4008233129846
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Sprchový gel
Ranní budiček
číslo výrobku 8956214
1 tuba á 200 ml 1 karton á 6 tub 4008233129518 4008233129846

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout