Kneipp Sůl do koupele Dobrou noc

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty


Kneipp Sůl do koupele Dobrou noc 60 g

Sůl do koupele

Informace o produktech Dobrou noc
číslo výrobku
3900390
Obsah
1 ks á 60 g
EAN
4008233146249
Obsah
1 karton á 12 kus
EAN
4008233146287
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Sůl do koupele
Dobrou noc
číslo výrobku 3900390
1 ks á 60 g 1 karton á 12 kus 4008233146249 4008233146287

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout