Kneipp Pěna do koupele Čas snění

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty

47579

Kneipp Pěna do koupele Čas snění

Pěna do koupele

Informace o produktech Čas snění
číslo výrobku
8956212
Obsah
1 balení á 400 ml
EAN
4008233119922
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233120188
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Pěna do koupele
Čas snění
číslo výrobku 8956212
1 balení á 400 ml 1 karton á 6 balení 4008233119922 4008233120188

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout