Kneipp Pěna do koupele

  • Produkty

Produkty


Kneipp Pěna do koupele Třešňový květ 400 ml

Pěna do koupele

Informace o produktech Třešňový květ
číslo výrobku
8956211
Obsah
1 balení á 400 ml
EAN
4008233142906
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233143156
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Pěna do koupele
Třešňový květ
číslo výrobku 8956211
1 balení á 400 ml 1 karton á 6 balení 4008233142906 4008233143156
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout