Kneipp Olej do koupele

  • Produkty

Produkty


Kneipp Olej do koupele Hluboké uvolnění 100 ml

Olej do koupele

Informace o produktech Hluboké uvolnění
číslo výrobku
3914500
Obsah
1 lahev á 100 ml
EAN
4008233154701
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233154787
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Olej do koupele
Hluboké uvolnění
číslo výrobku 3914500
1 lahev á 100 ml 1 karton á 6 láhve 4008233154701 4008233154787
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout