Kneipp Koupelová sůl Svaly a klouby

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

162159

Kneipp Koupelová sůl Svaly a klouby 500 g


Sůl do koupele

Informace o produktech Svaly a klouby
číslo výrobku
3914441
Obsah
1 balení á 500 g
EAN
4008233154312
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233154459
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Sůl do koupele
Svaly a klouby
číslo výrobku 3914441
1 balení á 500 g 1 karton á 6 balení 4008233154312 4008233154459

Použití

162158

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout