Kneipp Doplněk stravy Třezalka

 
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

162862
 

Kneipp Doplněk stravy Třezalka 90 dražé


Třezalka 90 dražé

Informace o produktech Třezalka 
číslo výrobku
8956001
Obsah
1 balení á 90 dražé
EAN
4008233028019
Obsah
1 karton á 6 balení
EAN
4008233028026
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Třezalka 90 dražé
Třezalka 
číslo výrobku 8956001
1 balení á 90 dražé 1 karton á 6 balení 4008233028019 4008233028026

Použití

162860
 

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout