Kneipp Tělový peeling Arganové

  • Produkty
  • Použití

Produkty


Kneipp Tělový peeling Arganové tajemství 200 ml


Tělový peeling

Informace o produktech Arganové tajemství
číslo výrobku
8956071
Obsah
1 balení á 200 ml
EAN
4008233151434
Obsah
1 karton á 4 balení
EAN
4008233151496
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Tělový peeling
Arganové tajemství
číslo výrobku 8956071
1 balení á 200 ml 1 karton á 4 balení 4008233151434 4008233151496

Použití


Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout