Kneipp Pěna do koupele

  • Produkty
  • Multimedia

Produkty


Kneipp Pěna do koupele Mořská princezna 40 ml

163295

Pěna do koupele

Informace o produktech Malá princezna
číslo výrobku
8956036
Obsah
1 balení á 40 ml
EAN
4008233109466
Obsah
1 karton á 12 balení
EAN
4008233109640
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Pěna do koupele
Malá princezna
číslo výrobku 8956036
1 balení á 40 ml 1 karton á 12 balení 4008233109466 4008233109640

Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout