Kneipp Mini Spa chodidla

  • Produkty
  • Použití

Produkty


Kneipp Mini Spa chodidla 2v1 40 g + 10 ml


Péče o nohy

Informace o produktech 2v1
číslo výrobku
3915110
Obsah
1 ks á 40 g krystaly + 10 ml krém
EAN
4008233156392
Obsah
1 karton á 12 kus
EAN
4008233156439
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Péče o nohy
2v1
číslo výrobku 3915110
1 ks á 40 g krystaly + 10 ml krém 1 karton á 12 kus 4008233156392 4008233156439

Použití


Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout