Kneipp Šampon a sprchový

  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

47362

Kneipp mycí emulze Mořská princezna

Kneipp mycí emulze Mořská princezna


Mycí emulze

Informace o produktech Mořská princezna
číslo výrobku
3915520
Obsah
1 lahev á 200 ml
EAN
4008233169453
Obsah
1 karton á 6 láhve
EAN
4008233169859
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Mycí emulze
Mořská princezna
číslo výrobku 3915520
1 lahev á 200 ml 1 karton á 6 láhve 4008233169453 4008233169859

Použití


Multimedia

Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout